Resurse Umane
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 • Preluarea şi verificarea datelor primare (pontaje salariati, bonusuri, concedii medicale sau de odihna etc)

 • Calculul salarial

 • Generarea statelor de plata si a notelor contabile

 • Pregatirea ordinelor de plata pentru banca

 • Intocmirea declaraţiei fiscale

 • Managementul tichetelor de masa/cadou

 • Generarea fluturasilor de salariu

Administrare de personal:


 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale
 • Intocmirea si transmiterea registrului electronic de evidenta al salariatilor

 • Completarea adeverintelor

 • Relatia cu autoritatile abilitate